Ons gedreven en enthousiast leerkrachtenteam vormt de basis van ons zorgbeleid...

U vertrouwde uw meest kostbare bezit toe aan ons...
Elke klasleerkracht draagt dan ook met plezier en met heel zijn/haar hart zorg voor uw kind. 

De klastitularis brengt de meeste tijd door met uw zoon/dochter op school.   Hij/ zij is dan ook de persoon die als eerste eventuele problemen zal opmerken...

De leerkracht biedt voortdurend leerkansen die de totale ontwikkeling van uw kind hogerop willen brengen.  Hij/ zij schept een positief klasklimaat dat aanzet en inspireert tot leren en waar het fijn is om te vertoeven

Als de leerkracht het zorgprobleem niet alleen aankan, zoekt hij/zij ondersteuning bij het zorgteam.

Als uw zoon/dochter op cognitief vlak erg sterk staat, kan het zijn dat hij/zij hoogbegaafd is. We zijn er ons van bewust dat ook deze kinderen kunnen vastlopen in het onderwijs.  We blijven hen uitdagingen bieden.  Soms kiezen we ervoor om de leerstof te versnellen.  Of we verdiepen de leerstof.  Sommige hoogbegaafde leerlingen bieden we een andere kennis of vaardigheid aan. (een nieuwe taal - wetenschappelijke experimenten - ...)

Leerlingen die meer tijd en uitleg nodig hebben om één of andere leerstofdeel op te nemen, trachten wij ook te helpen.  Wij doen dit door hen systematisch op te volgen en bij te sturen...
Dit gebeurt natuurlijk op de eerste plaats via de zorg door de klasleerkracht zelf.

Als dit niet voldoende is, worden deze kinderen individueel of in een klein groepje aanvullend begeleid door de zorgjuf.  Dit kan in de klas zelf of in de zorgklas doorgaan.

Wat houdt dit in?

  • Meer oefenbeurten door het werken in kleine groepjes.
  • Extra uitleg bij de leerstof op maat van uw kind.
  • Langer werken met concreet materiaal en schematische voorstellingen.
  • Begeleiding bij het maken van de oefeningen zodat er geen foute werkwijze wordt ingeoefend.
  • Veel hardop redeneren zodat een foute denkwijze tijdig kan worden bijgestuurd.
  • Tijd voor het aanpakken van specifieke moeilijkheden of het hernemen van achterliggende basisleerstof.
  • Aanreiken van hulpmateriaal of trucjes waar nodig.

Soms stellen er zich ook problemen op vlak van gedrag, werkhouding, vriendjes,...  Ook hier kunnen wij ondersteunen en helpen. 


Samen sterk!

Er is voortdurend overleg tussen de klastitularis en de zorgjuf zodat beiden een duidelijk zicht hebben op de vorderingen van uw kind en de nodige aanpassingen kunnen uitgevoerd worden.

Om de evolutie van elk kind bij te houden, werken we vanaf de peuterklas tot en met het zesde leerjaar met een digitaal leerlingvolgsysteem.  

U wordt op de hoogte gehouden van de zorg bij u kind via een evaluatieformulier aan het eind van elk trimester. U kan de leerkrachten/ zorgleerkracht ook persoonlijk spreken tijdens/ voor of na de schooluren of na afspraak.  

Als uw kind extra ondersteuning krijgt van een logopedist(e), psycholoog, kinesist(e),... werken we graag nauw samen met hen! CLB Brugge is onze partner in de leerlingbegeleiding.

Aarzel nooit om contact om te nemen met één van ons...  
Al contactgegevens vindt u hier!

Want alleen met z'n allen samen kunnen we goed onderwijs maken!