Kinderen mogen in géén geval zonder toestemming van de leerkracht alleen
de speelplaats verlaten!

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden 's middags en
's avonds begeleid in rijen. Onze leerkrachten behaalden hiervoor allemaal een getuigschrift gemachtigd opzichter. Ze helpen de fietsers en voetgangers graag voorbij volgende drukke plaatsen.

  • Tot aan de Dorpsstraat met oversteek, aan de kerk.
  • Tot aan het kruispunt Noordstraat - Stationsstraat met oversteek.
  • Tot aan de hoek Lindeplein - Kloosterstraat met oversteek.

Peuters en kleuters kunnen afgehaald worden op de kleuterspeelplaats. (Stationsstraat)
Lagereschoolkinderen wachten (onder begeleiding) op u aan de boom. (Lindeplein)
Indien er een andere persoon uw kleuter komt ophalen, geeft u ons dan een seintje?


    Nog even dit!

    De weg die men normaal neemt voor de verplaatsing huis-school, is niet noodzakelijk de kortste, wel de veiligste weg. Wijs uw zoon/dochter op dé veiligste weg en de noodzaak na school rechtstreeks naar huis te komen.

Oeps...

Niet afgehaalde leerlingen wachten op de speelplaats onder toezicht. Een kwartier na het einde van de schooltijd worden ze 's middags naar de refter en 's avonds naar de opvang van Ferm (= betalend) gebracht.