Iedere dag worden kinderen geconfronteerd met computers, apps, games, chatten,...
Als school spelen we graag in op deze nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.
Onze school bereidt de leerlingen op dit vlak ook voor op een vlotte overgang naar
het secundair onderwijs.

ICT is geen vak apart bij ons. Het is een middel om kinderen op een andere manier met de leerstof te doen omgaan.

Wij hebben ervoor gekozen om vanaf de peuterklas te werken met Google Classroom
Alle informatieve brieven voor de ouders komen via deze weg bij onze ouders. In de kleuterklassen komen ook inspirerende links passend bij de thema's,... online via deze weg.

In de lagere school gaan we een stapje verder. Bepaalde huiswerkjes, weekoverzichten, opzoekingswerkjes... kunnen online komen. Ook kunnen de leerlingen alles delen met de leerkracht en medeleerlingen via de drive. Dit is zeer handig bij bepaalde samenwerkingsopdrachten. De klastitularis bespreekt dit zeker met u bij de aanvang van het schooljaar en helpt uw zoon/dochter graag op weg.

Leerlingen kunnen via deze weg STEEDS in contact staan en communiceren met hun leerkracht/ medeleerlingen. Doordat de klastitularis dit mooi kan opvolgen leren ze dit te doen op op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. Google Classroom ondersteunt hen eveneens bij het zelfstandig leren.

Als school baseren wij ons op de ICT diamant, aangereikt door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO).


Moderne leermiddelen - digiborden - iPads

We beschikken naast
digitale borden in elke klas over heel wat laptops en i-pads!!!
Tijdens héél wat lessen,
laten we elk van onze leerlingen zo kennis maken met
de wondere wereld van ICT.

Google Classroom


Bij het de start van je schoolcarrière bij ons  krijg je toegang tot Google Classroom.
Inloggegevens ontvangt u na inschrijving of bij het begin van het schooljaar.