Alle ongevallen met lichamelijke schade vallen ten laste van de schoolverzekering Ethias, na tussenkomst van het eigen ziekenfonds.
Het gaat om ongevallen overkomen op school en op de weg van huis naar school en omgekeerd.

Verzekeringspapieren moeten onmiddellijk opgevraagd en ingevuld worden.

De weg die men normaal neemt voor de verplaatsing huis-school, is niet noodzakelijk de kortste, wel de veiligste weg.
Wijs uw zoon/dochter op dé veiligste weg en de noodzaak na school rechtstreeks naar huis te komen.

De schoolverzekering dekt geen zuiver stoffelijke schade, ook geen diefstal.
Brilschade, opgelopen op school, is opgenomen in onze verzekering (glazen integraal -montuur max. € 24,79)