Bewegende kleuters!

Op donderdag en vrijdag verzorgt juf Jenny de bewegingsopvoeding voor alle kleuters
in de hiertoe voorziene ruimtes. Naast deze specifieke bewegingslessen zijn er ook heel wat themagebonden bewegingsmomenten in de klas voorzien door onze kleuterjuffen.

Zwemles

Voor alle klassen is er tweewekelijks zwemonderricht in Interbad (Brugge). De zwemuren worden door de leerkracht meegedeeld. Er wordt gewerkt met 4 niveaugroepen en extra-zwemleraars. Jaarlijks kan een brevet behaald worden.

Ieder kind is verplicht de zwemlessen te volgen, enkel een schriftelijk bewijs van de dokter of de ouders kan aanvaard worden om niet deel te nemen. De leerlingen van het eerste leerjaar en de derde kleuters hebben recht op één jaar gratis schoolzwemmen. Dit wordt deels gefinancierd door de ouderwerkgroep.

De betaling van €1,50 per beurt gebeurt via de schoolrekening. Het vervoer wordt door het schoolbestuur bekostigd.