Sport

Naast de wekelijkse lessen lichamelijke opvoeding en het tweewekelijkse schoolzwemmen, neemt de school ook deel aan interscholensportontmoetingen.

Klassikale deelnames aan SVS-sportactiviteiten (Honkietonkie - Kronkeldiedoe - Rollebolle) wisselen af met naschoolse interscholensportcompetitie of lessenreeksen bewegingsopvoeding.

Klik hier door voor meer info !


Bewegende kleuters!

Op donderdag en vrijdag verzorgt juf Jenny de bewegingsopvoeding voor alle kleuters
in de hiertoe voorziene ruimtes. Naast deze specifieke bewegingslessen zijn er ook heel wat themagebonden bewegingsmomenten in de klas voorzien door onze kleuterjuffen.

Na de herfstvakantie gaan de 3de kleuters om de veertien dagen ook zwemmen.