MOS

MOS staat voor Milieuzorg Op School.

MOS .......

 • maakt samen met de kinderen de school milieuvriendelijk
 • betrekt zoveel mogelijk mensen
 • geeft concrete tips om werk te maken van milieuzorg
 • legt de nadruk op zelf doen en op actieve inbreng van de leerlingen

We behaalden reeds 3 luiken van het MOS-logo.

Het MOS-project wordt dit jaar met 5 jaar verlengd.
Reeds 44% van alle basisscholen kregen het MOS-logo.

MOS-acties

Enkele actiepunten waarrond we werken op onze school:

Afval sorteren in ons afvalstraatje

Afval voorkomen:

 • drank in retourflesjes
 • boterhammen in brooddozen
 • zoveel mogelijk recto-verso kopiëren
 • minder drukwerk/ kopies door digitale kanalen te gebruiken
  (Alle info + brieven naar de ouders verloopt via Google Classroom)
 • hergebruiken van papier
 • kippen op school als afvalverwerkers
 • compostvat: zelf composteren - zo wordt het aantal vuilniszakken beperkt

Fietspool : samen op de fiets zorgt voor

 • minder uitlaatgassen
 • minder parkeerdrukte
 • minder energieverspilling ...

Speelplaats net houden via beurtsysteem.

Dopjesinzamelactie t.v.v. de blindengeleidehonden

Onze school is ook een Bebat inzamelpunt

Samen met Proximus doen we mee met de gsm-inzamelactie