MOS, Milieuzorg Op School.

MOS

 • Maakt samen met de kinderen de school milieuvriendelijk
 • Betrekt zoveel mogelijk mensen
 • Geeft concrete tips om werk te maken van milieuzorg
 • Legt de nadruk op zelf doen en op actieve inbreng van de leerlingen

We behaalden reeds 3 luiken van het MOS-logo.

Het MOS-project wordt dit jaar met 5 jaar verlengd.
Reeds 44% van alle basisscholen kregen het MOS-logo.

MOS-acties

Enkele actiepunten waarrond we werken op onze school:

Afval sorteren in ons afvalstraatje

Afval voorkomen:

 • Drank in retourflesjes
 • Boterhammen in brooddozen
 • Zoveel mogelijk recto-verso kopiëren
 • Minder drukwerk/ kopieën door digitale kanalen te gebruiken
  (Alle info + brieven naar de ouders verloopt via Google Classroom)
 • Hergebruiken van papier
 • Compostvat: zelf composteren - zo wordt het aantal vuilniszakken beperkt

Fietspool: samen op de fiets zorgt voor

 • Minder uitlaatgassen
 • Minder parkeerdrukte
 • Minder energieverspilling ...

Speelplaats net houden via beurtsysteem.

Dopjesinzamelactie t.v.v. de blindengeleidehonden. Onze school is ook een Bebat inzamelpunt. Samen met Proximus doen we mee met de gsm-inzamelactie.