Onze visie

Hier leest u in het kort waarvoor onze school staat.
De volledige visie kunt u op de school krijgen.
Het wordt aangeboden bij de inschrijving van elke nieuwe leerling.

KWALITEIT

Onze school staat in voor een totale vorming van de kinderen. De leerlingen worden kwalitatief en gedifferentieerd begeleid in hun intellectuele, muzisch-creatieve, sociaal-affectieve en geestelijke groei. Contract-en hoekenwerk bevordert hun zelfstandig werken.
Door deskundig gebruik van agenda, planning, huistaken, zelfcorrectie en evaluatie verwerven de kinderen belangrijke vaardigheden bij het leren leren.  Zo leren we hen leren én leven.
Toneel, bibliotheek, film, musea-en tentoonstellingbezoek dragen bij tot hun cultuurbeleving. Deelname aan acties zoals Broederlijk Delen, Damiaan, en Vlaamse Vredesweek maakt hen sociaal bewuster. Aandacht voor een aangenaam en gezond leefmilieu wordt door het MOS-project in de hand gewerkt. De EHBO-lessen maken de leerlingen hulpzamer. Door de wekelijkse turnlessen, niveauzwemmen en schooloverstijgende tornooien kunnen de leerlingen zich op lichamelijk vlak ontplooien.
Het dynamisch schoolteam staat in voor de professionele begeleiding van de kinderen.  
De school heeft oog voor het bereiken van de eindtermen. Een positieve ingesteldheid, spelvormen en kindvriendelijke lokalen bepalen een aangenaam schoolklimaat. De school staat open voor zwakke en kansarme kinderen door extra aandacht te schenken via zorg en CLB.  Ook voor hoogbegaafden kinderen bieden wij extra's aan.

VERTROUWEN

De school heeft oog voor de betrokkenheid van de ouders. Het huisbezoek door de leerkracht, de schoolkrant, informatieavonden, rapportbesprekingen, ouderwerkgroep en schoolraad weerspiegelen de zorg tot samenwerking tussen ouders en school.
Overleg en foutenanalyse worden op een discrete manier gehouden.

GASTVRIJ

De school eerbiedigt de filosofische overtuiging van elke gezin.
Eerlijkheid, dienstvaardigheid, vrede en liefde vormen onze belangrijkste pijlers.
Lessen sociale vaardigheden, attituden en kringgesprekken dragen bij tot het respecteren van andere meningen

.