Verplicht

Elk kind dat school loopt in een erkende school in Vlaanderen, moet naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een medisch onderzoek:

  • In de 1ste kleuterklas
  • In het 1ste, 4de en 6de leerjaar van het lager onderwijs

Wat houdt het onderzoek in?

De CLB-arts en -verpleegkundige testen de ogen en oren van je kind, meten de lengte en het gewicht, kijken de tanden en de houding na, en kijken ook na of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan het CLB snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen.

Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, bezorgt die jou een advies, bijvoorbeeld om een specialist nader onderzoek te laten doen.

De arts en verpleegkundige volgen ook de inentingen van je kind op.

De CLB's verzamelen door hun onderzoeken belangrijke informatie over de algemene gezondheidstoestand van jongeren.

Het CLB neemt ook maatregelen in geval van besmettelijke ziekten op school, zoals bof, hepatitis B of hersenvliesontsteking.

Bezwaren?

Als je bezwaren hebt tegen een verplicht medisch onderzoek door de CLB-arts, mag je dat ook door een andere arts van het CLB of door de huisarts laten uitvoeren.

Die arts moet dan wel dezelfde tests uitvoeren, en de resultaten aan de CLB-arts bezorgen. Voor informatie daarover kan je de directeur van het CLB raadplegen.

De huisarts kan ook de inentingen doen.