Onze school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) uit Brugge.

CLB Brugge
Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
050 44.02.20

Een CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en in de paasvakantie.
In de kerstvakantie is het 2 dagen open.

Wat doet een CLB?

Een CLB kan helpen met:

 • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken ...
 • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, diploma's ...
 • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen,
  grensoverschrijdend gedrag, spijbelen ...
 • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, overgewicht ...

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Het CLB werkt vraaggestuurd

Op vraag van de ouders of van de school.

Als ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen.
Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van
de ouders vragen, of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (richtleeftijd 12 jaar).

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

 • Als je kind spijbelt

 • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek)

Wie mag het CLB-dossier inkijken?

Het CLB houdt van elk kind een dossier bij en geeft op school enkel informatie en tips die
de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden.

Als je kind jonger is dan 12 jaar en nog niet in staat om zelf te beslissen, mag jij als ouder
het dossier inkijken.

Als je kind 12 jaar is of ouder en in staat om zelf te beslissen, dan mag het zelf zijn dossier inkijken. De ouders of voogd mogen het dossier dan alleen inkijken met toestemming van
het kind.

Een aantal stukken van het dossier blijven geheim voor jou en je kind:

 • Informatie over andere personen
 • Informatie van iemand anders dan jijzelf of je kind, als die persoon vraagt om die niet vrij
  te geven
 • Informatie van gerechtelijke overheden, zoals van de rechtbank

Verhuist het CLB-dossier als mijn kind van school verandert?

Het CLB moet het dossier doorgeven aan het CLB van de nieuwe school.

Jij als ouder kan je daartegen verzetten, of je kind als het in staat is om zelf te beslissen (richtleeftijd 12 jaar). Doe dat binnen de 10 dagen na de officiële mededeling van de overdracht.

Deze gegevens gaan in elk geval naar het nieuwe CLB, of je dat nu wil of niet:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, geboortedatum ...
 • Medische gegevens: informatie van het medisch onderzoek, inentingen
 • Spijbelgegevens

Je kan je ook niet verzetten tegen de overdracht van het verslag dat toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs en/of het gemotiveerd verslag.