Onze kleuterjuffen

Nathalie Dobbelaere

Onze allerkleinste peuters en
kleuters - de pimpampoentjes
en de kikkertjes - zitten bij juf Nathalie.

Els Soulliaert

Onze 2de kleuters beleven heel wat leuke avonturen bij Juf Els.Marianne Vermeersch

  • Zorg in het kleuter op maandag, woensdag 
  • 2de kleuter op dinsdag
  • 3de kleuter op donderdag

Jenny Valcke

Juf Jenny is onze turnjuf voor de peuters en kleuters.  

Cindy Reybrouck

De oudste kleuters worden klaargestoomd voor het eerste leerjaar door juf Cindy. 

Sabrina Strubbe

Juf Sabrina is onze kinderverzorgster.

Onze juffen/meesters 

Viviane Tamsyn

Onze eersteklassertjes leren lezen, schrijven en rekenen bij Juf Viviane.


Annelies Steyaert

Juf Annelies zorgt voor
de leerlingen van het
tweede leerjaar.

Baudine Van Houcke

Juf Baudine staat voor de klas van onze derdejaars.


Mieke  Dhoore

Juf Mieke is de juf voor onze leerlingen van het vierde leerjaar. 

Evy Supply

Onze vijfdeklassers krijgen les van juf Evy.

Robby Louwagie

Meester Robby is de klastitularis van onze oudste leerlingen en
ICT-Coördinator.

Aurélie Desutter

Juf Aurélie vult andere leerkrachten aan:

  • Maandag: 2de leerjaar
  • Dinsdag: 5de leerjaar
  • Woensdag: 6de leerjaar
  • Donderdag: 4de leerjaar
  • Vrijdag: 1ste leerjaar

Alex De Meulenaere

Meester Alex is onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding en tevens de sportverantwoordelijke.   

Hilde De Backer

Juf Hilde is de vakleerkracht zedenleer.

Sofie Vanpeteghem

Juf Sofie is vakleerkracht katholieke godsdienst in 'de zevende hemel'.

Het zorgteam

Sarah Van Den Bruaene

Juf Sarah is onze zorgleerkracht en biedt ondersteuning voor de anderstaligen.

Het administratief team

Luc Musschoot

Directeur Luc is te contacteren via het contactformulier.

Cindy De Zutter

Mevrouw Cindy zorgt voor de administratie op onze school.

Cathy Dejaeger

Mevrouw Cathy staat
de directeur bij bij de administratieve taken.

Siska Van Lierop

Mevrouw Siska zorgt voor de administratie op onze school.