Schoolteam

Onze kleuterjuffen

Nathalie Dobbelaere

Onze allerkleinste peuters en
kleuters - de pimpampoentjes
en de kikkertjes - zitten bij juf Nathalie.


Els Soulliaert

Onze 2de kleuters beleven heel wat leuke avonturen bij Juf Els.Marianne Vermeersch

De oudste kleuters worden
klaargestoomd voor het
eerste leerjaar door juf Marianne.

Jenny Valcke

Juf Jenny is onze turnjuf voor de peuters en kleuters.  

jenny.valcke@schooldeooievaar.be 

Cindy Reybrouck

  • Maandag t.em. woensdag: 3de kleuter
  • Donderdag: 1ste kleuter
  • Vrijdag: 2de kleuter

cindy.reybrouck@schooldeooievaar.be 

Sabrina Strubbe

Juf Sabrina is onze kinderverzorgster.

Onze juffen/meesters 

Viviane Tamsyn

Onze eersteklassertjes leren lezen, schrijven en rekenen bij Juf Viviane.


Annelies Steyaert

Juf Annelies zorgt voor
de leerlingen van het
tweede leerjaar.

Marleen Vandevelde

Juf Marleen staat halftijds voor de klas van onze derdejaars.


Mieke  Dhoore


Juf Mieke is de juf voor onze leerlingen van het vierde leerjaar. 

Evy Supply


Onze vijfdeklassers krijgen les van juf Evy.

Robby Louwagie

Meester Robby is de klastitularis van onze oudste leerlingen en
ICT-Coördinator.

Baudine Van Houcke

Juf Baudine vult andere leerkrachten aan:

  • Maandag: 2de leerjaar
  • Dinsdag: 1ste leerjaar
  • Woensdag: 3de leerjaar / Beleid
  • Donderdag: 3de leerjaar
  • Vrijdag: 3de leerjaar

Juf Baudine is tevens de sportverantwoordelijke.

Evelien Neirynck

Juf Evelien biedt halftijds extra zorg voor de anderstaligen. Dit is een gezonde mix van individuele begeleiding en ondersteuning in de moederklas. 

Juf Evelien vult ook andere leerkrachten aan: 

  • Woensdag: 6de leerjaar
  • Donderdag: 4de leerjaar

evelien.neirynck@schooldeooievaar.be 

Dany Verheire

Meester Dany is onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding. 

danyverheire@hotmail.com   

Hilde De Backere

Juf Hilde is de vakleerkracht zedenleer.

Nasuh Karadag

Meester Nasuh is er voor onze leerlingen die Islamitische godsdienst volgen.

Jessie Morel

Juf Jessie is vakleerkracht zedenleer bij ons op school.

Marcellino Mergan

Meester Marcellino is aangesteld in het lerarenplatform en helpt waar nodig. 

Sofie Van Peteghem

Juf Sofie is vakleerkracht katholieke godsdienst in 'de zevende hemel'.

Het zorgteam

Sarah Van Den Bruaene

Juf Sarah is onze zorgleerkracht en biedt ondersteuning voor de anderstaligen.

sarah.vandenbruaene@schooldeooievaar.be  


Het administratief team

Luc Musschoot

Directeur Luc is te contacteren via het contactformulier.

Cindy De Zutter

Mevrouw Cindy zorgt voor de administratie op onze school. 
Cathy Dejaeger

Mevrouw Cathy staat
de directeur bij bij de administratieve taken.

Siska Van Lierop

Mevrouw Siska zorgt voor de administratie op onze school.