Schoolteam

Onze kleuterjuffen

Nathalie Dobbelaere

Onze allerkleinste peuters en
kleuters - de pimpampoentjes
en de
kikkertjes - zitten bij
juf Nathalie.


nathalie.dobbelaere.1@telenet.be

Els Soulliaert

Onze 2de kleuters beleven heel wat leuke avonturen
bij Juf Els.els.soulliaert@telenet.be

Cindy Reybrouck

De oudste kleuters worden
klaargestoomd voor het
eerste leerjaar door juf Cindy.


cindyreybrouck@gmail.com

Onze juffen/meesters 

Viviane Tamsyn

Onze eersteklassertjes
leren lezen, schrijven en rekenen van Juf Viviane.viviane.tamsyn@schooldeooievaar.be

Annelies Steyaert

Juf Annelies zorgt voor
de leerlingen van het
tweede leerjaar en
is ICT-verantwoordelijke.

annelies.steyaert@schooldeooievaar.be

Marleen Vandevelde

Juf Marleen staat halftijds voor de klas van onze derdejaars.marleenvande@hotmail.com

Annette
Van Haverbeke

Juf Annette staat halftijds voor de klas van onze derdejaars.  Ook voor de sportorganisatie kun je bij juf Annette terecht.

annette.vanhaverbeke@schooldeooievaar.be

Mieke  Dhoore


Juf Mieke is de juf voor onze leerlingen van het vierde leerjaar. 


mieke.dhoore1@telenet.be

Evy Supply

Onze vijfdeklassers krijgen les van juf Evy.


evysupply@hotmail.com

Robby Louwagie

Meester Robby is de klastitularis van onze oudste leerlingen.

robby.louwagie@schooldeooievaar.be

Hilde De Backere

Juf Hilde is de vakleerkracht zedenleer.

hilde.de.backer4@telenet.be

Nasuh Karadag

Meester Nashuh is er voor onze leerlingen die Islamitische godsdienst volgen.

Dany Verheire

Meester Dany is onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding.

danyverheire@hotmail.com

Jenny Valcke

Juf Jenny is onze turnjuf voor de peuters en kleuters.  Zij is momenteel in zwangerschapsverlof en wordt vervangen door juf Marianne.

jenny_valcke@hotmail.com

Sofie Van Peteghem

Juf Sofie is vakleerkracht katholieke godsdienst in 'de zevende hemel'.

sofie.vanpeteghem@hotmail.com

Baudine Van Houcke

Juf Baudine vult o.a. de juffen aan die 4/5 werken in de lagere school.  Zo staat ze op donderdag in het 4de leerjaar, op maandag in het 2de leerjaar en op vrijdag in het 1ste leerjaar.


baudine.vanhoucke@outlook.com

Marianne Vermeersch

Juf Marianne vult de kleuterjuffen aan die 4/5 werken bij ons op school.  Dit betekent dat ze op maandag in de tweede kleuterklas staat, op dinsdag in de eerste kleuterklas.   Ook is zij onze turnjuf voor de peuters en kleuters.   Alle andere lesmomenten zorgt zij ervoor dat de peuter/ eerste kleuterklas kan opgesplitst worden.

marianne.vermeersch@gmail.com

Jessie Morel

Juf Jessie is vakleerkracht zedenleer bij ons op school.
jessie.morel@hotmail.com

Fattoum Bousba

Juf Fattoum staat elke voormiddag klaar om onze anderstaligen te begeleiden bij het leren van Nederlands. 
Dit gebeurt in ons apart onthaalklasje.  

Tijdens de namiddagen sluiten deze leerlingen aan bij hun leeftijdsgenoten in de gewone klassen.
Juf Fattoum ondersteunt dan de leerkrachten.

Frederik De Schepper

Meester Frederik is verbonden aan onze scholengemeenschap.  In onze scholengroep kan hij ingezet worden voor vervangingen.   Op de momenten waarop hij geen vervangingen hoeft te doen ondersteunt hij ons leerkrachtenteam op vlak van anderstalige nieuwkomers & muzische vakken. 

Het zorgteam

Els Panesi

Juf Els is onze zorgjuf.  

els.panesi@telenet.be

Vanessa Kenis

Juf Vanessa is de kinderverzorgster in
onze kleuterafdeling.

vanessa.kenis@skynet.be

Het administratief team

Luc Musschoot

Directeur Luc is te contacteren via het contactformulier.

Michèle Hutsebaut

Mevrouw Michèle ondersteunt de directeur bij
de administratieve taken.

Siska Van Lierop

Mevrouw Siska zorgt voor de administratie op onze school.Cathy De Jaeger

Mevrouw Cathy staat
de directeur bij bij de administratieve taken.