Waar bent u trots op?

Als u een doos zou krijgen en u mag er iets insteken waar u trots op bent...
Wat zou u dan kiezen?

De 8 intelligenties

Voortaan zijn al onze leerlingen de eigenaar van een TROTSdoos...

De trotsdoos is geïnspireerd op de 8 intelligenties van
psycholoog Howard Gardner.

Bij intelligentie denken we te vaak aan prestaties op het gebied van taal en rekenen. Later blijkt dan vaak dat mensen die op school slecht mee konden komen, in de maatschappij erg goed terecht kunnen komen. Het blijkt dan dat ze over een ander soort intelligentie beschikken dan waar ze met taal- en rekenonderwijs op worden aangesproken.

De 8 intelligenties zijn stuk voor stuk positieve eigenschappen, waar onze leerlingen in hun latere leven wat aan kunnen hebben.

Brede ontwikkeling

Onze school hecht belang aan de brede ontwikkeling van alle kinderen.

We stimuleren de kinderen (ook de peutertjes!) om al deze intelligenties te herkennen en
te gebruiken.

Matchen, stretchen en vieren.

Dat zijn de toverwoorden van meervoudige intelligentie volgens Gardner.

Doe dat waar je sterk in bent (matchen), maar oefen ook wat je nog niet zo goed kunt (stretchen). Weet wat je sterkte is en zet dat eens in de kijker (vieren).

Aan de hand van de trotsdozen stellen we onze kinderen op een positieve manier meer in 
de kijker.

De trotsdoos is als het ware een middel om kinderen te ondersteunen bij hun zoektocht
naar zichzelf, hun talenten, hun trotsmomenten... De werking van de trotsdoos zal ervoor zorgen dat het zelfbeeld van iedere leerling zal opgekrikt worden.
Iedereen kan en mag wel ergens trots op zijn.

De kinderen mogen thuis en op school op om het even welk moment dingen in de doos stoppen waar ze trots zijn... De doos zal meegaan doorheen de lagere school.

Talentenarchipel

Vanaf het vierde leerjaar maken de leerlingen kennis met de talentenarchipel.

Een archipel is een verzameling van allemaal eilanden, die samen één geheel vormen.

Als je goed kijkt - en sommigen hebben dit waarschijnlijk al heel snel gezien - merk je dat deze 9 eilanden samen een mannetje vormen.

Elk eiland heeft een bijzondere vorm en

een bijzondere betekenis. Zo is er het taaleiland, denkeiland, muziekeiland, sameneiland, wereldeiland, beeldeiland, fijneiland, beweegeiland en wil- en durfeiland.
Wat er te beleven is op de eilanden, werd nog
niet ingevuld. Na een korte introductie, dagen we de kinderen uit om aan te geven wat ze graag op een eiland doen, of wat ze er nog zouden willen doen. Samen komen ze op heel wat ideeën,
waar je als volwassene niet aan denkt!

Zelf ontdekken de kinderen met de talentenarchipel dat ze toch wel meer talenten hebben dan ze zelf denken.


De axenroos

De dieren van de axenroos zijn allemaal uniek en mooi,
ze hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes.

Het ene dier neemt graag de leiding, het andere volgt graag. Het ene dier helpt graag en nog een ander geniet ontzettend van cadeautjes en verwennerijen. Elkeen heeft eigenschappen van verschillende dieren, maar toch, misschien van één bepaald dier meer kenmerken.

Met het voorbeeld van deze dieren bij de axenroos, krijgen de kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken.

Ze leren dat al deze types van gedragingen goed zijn.

De axenroos is een middel, een kader om gedragingen te observeren en te classificeren. Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken.


"Ik leer jou leiden", zegt de leeuw.
"Ik leer jou volgen", zegt de kameel.
"Van mij leer je zorgen", zegt de bever.
"Van mij leer je genieten", zegt de poes.
"Zie hoe ik mij toon", zegt de pauw.
"Ik kijk naar jou op", zegt de wasbeer.
"Ik leer jou stil te houden", zegt de uil.
"Bij mij mag je tijd nemen om te ondergaan", zegt de schildpad.
"Leer toch maar aanvechten", zegt de havik.
"Leer ook maar weerstaan", zegt de steenbok