Schoolfactuur

Maandelijks wordt de rekening van de schoolkosten meegegeven. Gelieve uitsluitend het aangegeven bedrag te betalen via de ontvangen overschrijving of bankopdracht en de gestructureerde mededeling te vermelden bij elektronisch bankieren.

We houden rekening met de maximumfactuur!

Onze school engageert zich niet boven onderstaande bedragen te komen. Dit houdt wel in
dat bv. schoolfotografie, abonnementen, ... kunnen aangeboden worden op basis van vrijblijvende aankoop. Dit betaalt u maximum per schooljaar voor onze schoolactiviteiten:

  • Kleuteronderwijs : €45 (per leerjaar)
  • Lageronderwijs: € 90 (per leerjaar)

Openluchtklassen: max. € 445 per lagere schoolcarrière


Infobrochure

Schoolreglement


Medicijngebruik

Indien uw dochter/ zoon medicatie moet innemen dan verwittigt u best de klastitularis.
Op school zelf mogen geen pillen noch bepaalde zalfjes in het EHBO-kistje te vinden zijn.
Voor allergische reacties op een of ander geneesmiddel verwittigt u eveneens de klastitularis.

Indien uw kind op school medicijnen dient te nemen, vragen wij onderstaand attest door
de behandelend arts te laten invullen.


Formulier keuze geloofsovertuiging

Bij aanvang van het eerste leerjaar dien je jouw geloofsovertuiging door te geven via onderstaand formulier. Daarna wordt verondersteld dat je doorheen jouw schoolloopbaan dezelfde les wilt volgen.

Wil je dit tóch wijzigen, kun je dit aan de hand van onderstaand attest doen, bij voorkeur bij aanvang van het nieuwe schooljaar.


Schoolverzekering

Indien uw zoon/dochter het slachtoffer is geworden van een schoolongeval, vragen wij u het onderstaand geneeskundig getuigschrift ingevuld terug te bezorgen aan het schoolsecretariaat. Dit dient te gebeuren binnen de 48 uren.


Schooltoelage

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

Meer info vindt u hier.