Keuze godsdienst - zedenleer - ...

Bij de eerste inschrijving van het kind bepalen de ouders of hun kind een cursus in één van
de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.

Indien de ouders deze keuze voor het volgende schooljaar willen wijzigen, kunnen ze dit met behulp van dit formulier.  Deze wijziging moet ingediend worden voor 30 juni, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.

Wie kiest voor Katholieke godsdienst, bereidt samen met de juf zijn/haar Eerste Communie voor in de klas. Dit feest vindt steeds plaats in de parochiekerk Sint-Martinus op Hemelvaartsdag.
Data voor het Vormsel worden meegedeeld in de infokrant van zodra deze gekend zijn.

Wie kiest voor niet-confessionele zedenleer kan deelnemen aan het Lentefeest.
Ook dit feest wordt voorbereid op school.