Leren leren

07-03-2017

Beste ouder(s)

Deze maand brengen we het thema "problemen oplossen" speciaal in de kijker in alle klassen. De leerkracht besteedt extra aandacht aan dit onderwerp doorheen zoveel mogelijk lessen. Het begrip 'probleem' hanteren we erg breed. We bespreken de houdingen en overtuigingen die bij het oplossen van een probleem een rol spelen en we volgen een systematische manier om tot probleemoplossend gedrag te komen.

Wij hanteren hierbij onderstaande werkwijze:

1. Activeren van de voorkennis: Wat is precies het probleem? Heb ik al een soortgelijk probleem opgelost? Hoe heb ik dat gedaan? Wat is hier anders?

2. Probleemafbakening: Wat is precies het probleem? Wat moet het resultaat zijn? Wat weet ik al, wat niet?

3. Hulpmiddelen : Welke informatie heb ik al? Heb ik al die informatie nodig, welke niet? Hoe kan ik aan ontbrekende informatie geraken? Wie of wat heb ik nodig om verder te geraken?

4. Nauwkeurigheid : Wat wordt er precies gevraagd? Heb ik de vraag goed gelezen en/of goed begrepen?

Elke klas kiest op welke wijze zij hieraan werken en op het einde van deze maand moet uw zoon/dochter wat meer beslagen zijn in het opnemen van 'problemen'.