Foto's 3de kleuter

Welkom in het derde kleuter!

In de klas van juf Cindy maken we onze oudste kleuters klaar om de overstap te wagen naar het eerste leerjaar. De kleuters leren via hun contractwerk op zelfstandige wijze hun opdrachten vervullen. Een kleuter kan zijn aandacht maximaal 20 minuten richten op een welbepaalde taak. In die momenten leert de juf de schoolse basisvaardigheden aan. Welke zijn dit?

Rekenkundige basisvoorwaarden:

 • Tellen tot 10
 • Getalbeeld herkennen
 • Rangtelwoorden
 • Sorteren, ordenen, patronen verderzetten
 • Rekentaal (bijdoen, wegdoen, verdelen, groter, kleiner, eerste, laatste, voorlaatste,...)
 • Ruimtelijke begrippen (voorzetsels)
 • Vormleer
 • Meten en wegen
 • Links, rechts

Basisvoorwaarden om tot een goede lees- en schrijfontwikkeling te komen:

 • Klanken leren onderscheiden en herkennen
 • Discrimineren van de beginklank - eindklank
 • Leren rijmen
 • Hakken en plakken
 • Kennismaken met de letters
 • Samengestelde woorden kunnen klappen
 • Herkennen van korte en lange woorden
 • Schrijfpatronen inoefenen

Doorheen het jaar wordt uw kleuter ook onderworpen aan een toetertest. Dit is louter om te zien waar de kleuter nog extra aandacht aan moet besteden om zo schoolrijp bevonden te worden. De resultaten van deze worden besproken tijdens het oudercontact.

We besteden veel aandacht aan luisteren en spreken tijdens de verschillende soorten kringgesprekken, het voorlezen en het hoekenwerk. Onze kleuters zorgen mee voor de invulling van het thema van de week. Ze bedenken activiteiten, brengen boeken of materiaal mee en geven aan wat ze zelf interessant vinden. In de mate van het mogelijke plannen we bij ieder thema ook een wandeling of uitstap zodat de aangebrachte oefenstof ook met de andere zintuigen opgenomen kan worden, in functie van hun totaalontwikkeling.

Vanaf de paasvakantie zijn er ook wenmomenten voor de derde kleuters waarbij ze al eens, op een speelse doch schoolse manier, kennismaken met het eerste leerjaar en zijn juffrouw. Tijdens die middagen komen de leerlingen van het eerste leerjaar zich nog eens uitleven in het derde kleuter & mogen de kleuters op de schoolbanken van het 1ste leerjaar zitten.