Foto's 2de kleuter

Wat leren we in het 2de kleuter?

Naast veel ruimte om te spelen, bereiden we onze rupsjes al stilletjes voor op het schoolrijp worden. Via het aanbieden van contractwerk leren we onze kleutertjes al omgaan met wiskundige begrippen zonder dat we ze expliciet vertellen dat ze leren tellen en rekenen.

Om hun taal- en spraakontwikkeling te stimuleren besteden we veel aandacht aan de kringgesprekjes, doen we taalspelletjes waarbij de kinderen onder andere leren rijmen...

Een belangrijke peiler van de ontwikkeling in het tweede kleuter is de zelfredzaamheid. Hierbij leren onze kleuters om zelf naar het toilet te gaan, zelf de jasjes aan te doen, zelf de turnpantoffels aan- en uitdoen, alles op z'n plaats terugleggen, ...

Tweede kleuters leren ook met elkaar om te gaan en met (of naast) elkaar te spelen. We bevorderen hun socio-emotionele ontwikkeling. Via de axenroos brengen we deze meer tot aandacht en leren ze zich bewust worden van de gedragingen en gevoelens van zichzelf en de ander.

Ook het verfijnen van hun fijne motoriek krijgt aandacht! We tekenen veel, we schilderen, prikken, knippen, plakken, stempelen om zo leuke knutselwerkjes voor mama en papa te maken. Steeds dingen waar we zo trots op zijn!