Foto's peuter - 1ste kleuter

Op deze foto staan onze jongste eerste kleuters
en onze peutertjes die al gestart zijn (= de pimpampoenen)

Wat leren we in het 1ste kleuter?

In het eerste kleuter brengt juffrouw Nathalie veel structuur bij. Een vaste dagindeling helpt onze kleinsten om in een veilige, voorspelbare daglijn bepaalde zaken te gaan experimenteren. Dit begint al bij het binnenkomen 's morgens.

  • We hangen de jasjes aan de haak.
  • We leggen de brooddoos in de mand, het fruit in de schaal...
  • We overlopen de daglijn & wie er aan- of afwezig is. Zo leren we meteen de namen van onze klasgenootjes!
  • ...

Door themagewijs nieuwe woorden aan te brengen, zien we hun woordenschat zienderogen toenemen met het nodige enthousiasme! We doen dit aan de hand van taalspelletjes, denkspelletjes, verhalen, kringgesprekken, ...

Stilletjesaan leren we ook reeds enkele basisvaardigheden ontwikkelen! We tellen al eens tot 5, we rangschikken objecten van groot naar klein, we leren de kleuren en stimuleren het logisch redeneren door puzzels te maken.

Via het hoekenwerk leren we onze beurt afwachten, delen, samenspelen... en soms wel eens om kleine ruzietjes op te lossen. In deze speelhoeken worden telkens andere talenten ontwikkeld en gestimuleerd. Doordat alles mooi gestructureerd staat, leren ze zelf hun spulletjes te zoeken en vervolgens weer mooi op te bergen. Dit is allemaal onderdeel van hun zelfredzaamheid te bevorderen!