SVS - spaarzegels

Jullie kunnen het ganse schooljaar spaarzegels verzamelen uit het Brugs Handelsblad. (= Krant van West-Vlaanderen)

Wat moet je daarvoor doen ?

5 spaarzegels op een spaarformulier kleven en indienen bij juf Annette.
Je wint dan misschien één van de prijzen die verloot worden tussen alle ingediende formulieren.

MEEDOEN DUS...!!!

Spaarformulieren kun je altijd afhalen bij juf Annette.
Je kan ze ook zelf afdrukken via onderstaande link.


Van harte dank aan alle spaarders van de SVS-zegeltjes uit de krant.
Dankzij jullie wonnen we een waardebon van € 100 in juni 2012.
Hiermee konden de speelkoffers weer wat aangevuld worden...
We haalden tevens niveau GOUD bij de actie 10/voor sport op school!